Tegenstem begroting ChristenUnie

woensdag 08 november 2006 23:45

De fractie van de ChristenUnie heeft gemeend tegen de begroting van het college te moeten stemmen. Benieuwd waarom? Lees het volledige bericht.

De ChristenUnie Alblasserdam heeft tegen de begroting van het college gestemd. Waarom? Wij hebben tot het uiterste geprobeerd om toch in te kunnen stemmen met de begroting. Wij hadden deze stap liever niet gemaakt, maar wij wilden hiermee het signaal afgeven dat er fundamenteel onjuiste keuzes in de begroting worden gemaakt.

Zijn wij tegen het volledige collegebeleid?
  • NEE; op heel veel punten kunnen wij instemmen met het beleid. Het sluit op veel manieren aan op de wijze hoe wij tegen de samenleving aankijken.
Wat is dan ons breekpunt geweest?
  • De wijze waarop het college heeft gemeend op riskante en gekunstelde wijze de begroting sluitend te krijgen.
Veel onderwerpen zijn niet voldoende van financiele middelen voorzien. Om hiervoor een oplossing te creeren heeft de raad uiteindelijk afgesproken om een fundamentele bezinning aan te gaan op het beleid. Dát is winst van de discussie geweest. Wij vragen ons wel af of alle partijen hetzelfde bedoelen. Wij menen een verschil te horen tussen onze visie, die ook door de SGP gedeeld wordt om geheel open de discussie in te gaan en die van bijvoorbeeld het CDA en het college. Deze laatsten praatten voornamelijk over projecten en wellicht daarachteraan pas over taken. Het is jammer dat de bedoeling van de motie niet scherper aan de orde is geweest. De voorzitter sloot de discussie toen wij dit punt wilden aanscherpen. Helaas, een gemiste kans. Deze discussie zal in het voorjaar dan alsnog moeten gebeuren! Dit verschil van inzicht was echter door het ingezetten traject nog wel te overbruggen.

  • De definitieve keuze (de druppel) om tegen te stemmen is gemaakt door de aanvechtbare voorstelling van zaken die wethouder Dekker heeft gegeven rond de egalisatiereserve rioolrecht. Een erkenning gevolgd door een zoektocht naar een oplossing had ons kunnen overtuigen! Het vastbijten in een discutabel standpunt en met aanvechtbare stellingname de raad overtuigen, niet!
Dit vraagt natuurlijk om een toelichting;

Het college heeft in het begrotingsvoorstel een door de raad gevormde reserve aangewend om de begroting sluitend te krijgen. Dit is sowieso niet fraai omdat daardoor structurele uitgaven gedekt worden door eenmalig gebruik van een reserve.

Het wordt erger als deze voorziening gevormd is door de betalingen die de burger heeft gedaan om het riool te onderhouden. De wethouder stelde dat het rioolrecht zelfs verder omhoog kon, omdat toevallig dit jaar de uitgaven van het riool hoger zijn dan de opbrengsten uit het rioolrecht. Dát is praktisch onjuist omdat nu juist daarvoor de egalisatiereserve is ingesteld! Hij heeft gelijk door te stellen dat er dit jaar een tekort was; maar dat betekent dat vorige jaren de gemeente dan te veel heeft geincasseerd. Wettelijk is het misschien mogelijk, maar het is tegen de bedoeling van de raad.

Juist om schommelingen te voorkomen heeft de raad de egalisatiereserve ingesteld!

Ons voorstel was om voor 2007 geld te lenen uit de reserve en tegelijkertijd op zoek te gaan naar middelen om het bedrag in 2008 weer terug te kunnen storten. Dit vond het college geen goede dekking, maar zelf doet ze vergelijkbare voorstellen. Het college neemt óók €300.000 op die nog volledig onzeker zijn.

De tarieven van het rioolrecht hadden gelijk kunnen blijven! Nu 'pakt' het college onnodig geld van de burger! Helaas hebben de andere partijen het kritiekloos geslikt. De enige uitzondering was de SGP. Zij vonden het ook onterecht, maar zagen voor 2007 geen andere oplossing. We vinden het jammer dat de SGP ons hierin niet gesteund heeft. Als je vindt dat het niet kan, moet je niet instemmen, zeker niet nu wij een voorstel deden om er toch uit te komen.

Ondanks onze keuze willen we met de hele raad werken aan een goede financiele toekomst voor Alblasserdam!

« Terug

Reacties op 'Tegenstem begroting ChristenUnie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.