Programma

 1. 0,29 MB

  Verkiezingsprogramma Gemeenteraad 2022

Speerpunten

 • We kiezen voor Alblasserdam als Fit en groen dorp in de polder
 • Spreekuur voor inwoners van Alblasserdam zodat ze echt gehoord worden met als motto ‘Elke vraag verdient een antwoord’
 • Inwoners meer betrekken bij veiligheid in de eigen buurt
 • Overlast voorkomen door camera’s te plaatsen waar dat nodig is
 • Samenwerking zoeken met de waterschappen op het gebied van klimaat, energie en milieu
 • Eerlijke energie transitie zodat iedereen mee kan doen
 • Werken aan Alblasserdam als dementievriendelijke gemeente
 • Aan de slag met manifest ‘Waardig ouder worden’
 • Ondersteunen van mantelzorgers (o.a. door respijtzorg)
 • Hulpverlening bij armoede wordt lokaal georganiseerd, daarbij worden vrijwilligers ingezet
 • Toerisme niet ten koste van de inwoners