Over ons

ChristenUnie Alblasserdam is een actieve politieke partij. Op dit moment zijn we met twee raadszetels vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Vanuit de gebondenheid aan het Woord van God, willen we dienstbaar zijn aan de gehele samenleving. In deze tijd van consumentisme en individualisme willen we gestalte geven aan een politiek die mens en schepping centraal stelt. Geluk ligt niet in het materialisme; wij zijn er om met elkaar deze mooie aarde te bebouwen en te bewaren.