Fractie

De fractie vergadert in de regel voorafgaand aan de commissie vergaderingen. Heeft u vragen aan de fractie of wilt u een fractievergadering bijwonen, dan kan dat. Neem dan contact op met de fractie via het volgende mailadres: fractie@alblasserdam.christenunie.nl.