Jeroen Heijkoop

Als inwoners maken wij ons dorp. Door om te zien naar elkaar, rechtvaardig te delen en door te doen. Dat is het geluid van de ChristenUnie en daar sta ik voor!